Utvikling av eiendommen

Status regulering

Gjennom en prosess med flere arbeidsmøter har NRK og Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) kommet fram til et Planalternativ 1 (variant A og B). Planalternativet vil gi en helhetlig og funksjonell utvikling av området, med gode by- og bokvaliteter, ivaretagelse av historie, kulturelle verdier, naturverdier m.v.

Klikk her for å lese det fastsatte planprogrammet.

Illustrasjonene til A-lab er laget på vegne av NRK i forbindelse med reguleringsarbeidet, og hensyntar de føringer det vedtatte planprogrammet gir.

Mulighetsstudier 2017

Høsten 2017 ble det gjennomført et parallelloppdrag for å få belyst mulig utvikling av Eiendommen etter at NRK har flyttet. Arbeidene med volum- og mulighetsstudier ga viktige bidrag for det videre samarbeidet mellom NRK og PBE, mot et gjennomarbeidet planprogram. Fem prosjektgrupper utarbeidet mulighetsstudier for Eiendommen.

Klikk her for å lese bidragene i sin helhet på NRK sine hjemmesider.

Illustrasjonene fra de fem bidragsyterne til parallelloppdraget ble laget i 2017 – før arbeidet med planprogrammet var igangsatt.

18. april 2019

4B Inby – NRK

17. april 2019

Rodeo Rebuilding HL

16. april 2019

A-lab – NRK

15. april 2019

Powerhouse – NRK

14. april 2019

Transborder

13. april 2019

Niels Torp

12. april 2019

4B Inby – NRK

11. april 2019

A-lab – NRK

10. april 2019

Rodeo Rebuilding HL

9. april 2019

Powerhouse – NRK

8. april 2019

A-lab – NRK

7. april 2019

Transborder

6. april 2019

Powerhouse – NRK

5. april 2019

Niels Torp

4. april 2019

4B Inby – NRK

3. april 2019

A-lab – NRK

2. april 2019

Powerhouse – NRK